Římskokatolická farnost Prace

Úvodní stránka » Aktuality » Co je to advent?

Co je to advent?

Advent je čtyřtýdenní období ztišení, zastavení se a příprav na očekávané svátky Kristova zrození.

Začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu a končí 24. prosince odpoledne. Adventní dobou začíná liturgický rok. Název je odvozen od latinského adventes = příchod. Křesťané se připravují na příchod Ježíše Krista o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

V adventním období se slaví vždy čtyři adventní neděle. První je zaměřená na druhý Kristův příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle představují potom Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již události, které bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě.

Adventní období má dvě části: V první části adventu (do 16. prosince) se často slaví tzv. roráty. Jejich název je odvozen od prvního slova písně, která se zde zpívá: „Rorate coeli desuper…“, což znamená „Rosu dejte, nebesa, shůry...“ Roráty jsou ranní mše, sloužené ke cti Panny Marie. Druhé období (17. – 24. prosince) již úzce připravuje na Vánoce, při mších se čte o událostech z Písma, které se odehrály těsně před narozením Ježíše.

Jako křesťané bychom neměli jen vzpomínat na Kristův příchod na zemi, ale stále prožívat jeho přítomnost mezi námi.

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300