Římskokatolická farnost Prace

Úvodní stránka » Aktuality » Co je to advent?

Co je to advent?

Advent je čtyřtýdenní období ztišení, zastavení se a příprav na očekávané svátky Kristova zrození.

Začíná v římskokatolické církvi v předvečer neděle, která je nejbližší 30. listopadu a končí 24. prosince odpoledne. Adventní dobou začíná liturgický rok. Název je odvozen od latinského adventes = příchod. Křesťané se připravují na příchod Ježíše Krista o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

V adventním období se slaví vždy čtyři adventní neděle. První je zaměřená na druhý Kristův příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. Druhá a třetí neděle představují potom Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Tématem čtvrté adventní neděle jsou již události, které bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě.

Adventní období má dvě části: V první části adventu (do 16. prosince) se často slaví tzv. roráty. Jejich název je odvozen od prvního slova písně, která se zde zpívá: „Rorate coeli desuper…“, což znamená „Rosu dejte, nebesa, shůry...“ Roráty jsou ranní mše, sloužené ke cti Panny Marie. Druhé období (17. – 24. prosince) již úzce připravuje na Vánoce, při mších se čte o událostech z Písma, které se odehrály těsně před narozením Ježíše.

Jako křesťané bychom neměli jen vzpomínat na Kristův příchod na zemi, ale stále prožívat jeho přítomnost mezi námi.

Kontakt

ŘK farnost Prace
K Mohyle míru 100
664 58 Prace

Mgr. Vladimír Langer

tel. +420 730 526 726
email: prace@dieceze.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300