Římskokatolická farnost Prace

Úvodní stránka » Aktuality » Poděkování za spolupráci

Poděkování za spolupráci

Do prateckého kostela se vrátila pieta, která vítá každého, kdo do našeho kostela přijde. A nejen to. Náš pratecký kostel zazářil opět v plné kráse. Přijďte se podívat.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na opravách prateckého kostela. Zednické práce provedli pan Rudolf Vavro a Václav Jašek ze Šlapanic, bez nároku na odměnu. Malířské práce provedl pan Miloš Kuklínek se svými spolupracovníky. Veškeré stolařské práce provedla firma Petra Kuklínka. Při této akci bylo také zapotřebí pomoci farníků, kteří takřka denně vypomáhali, pan Čandrla, Šnábl a Kasal.

Dále pak děkuji ostatním, kteří pomáhali s vyklízením kostela, stavbou a demontáží lešení a jinými potřebnými pracemi. Panu Tauberovi, Pavlíkovi, Sloukovi, Čeganovi, kteří pomohli hlavně ve výškách. V neposlední řadě děkuji našim ženám, které obětavě prováděly úklid před bohoslužbami, takže nemusela být žádná zrušena.

Nakonec chci poděkovat panu Vladimíru Chudáčkovi, který celou akci organizoval a svůj veškerý čas věnoval s láskou k oslavě Boží a z jehož iniciativy se celá akce zdárně uskutečnila. 

Celkové náklady činily 129.400,- Kč. Velký dík patří také obci Prace, která na výmalbu kostela přispěla částkou 20.000,- Kč.

Mám velikou radost, že se dílo podařilo a těším se na další spolupráci.

Mgr. Vladimír Langer

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300