Římskokatolická farnost Prace

Úvodní stránka » Aktuality » Ohlédnutí -FARNÍ POUŤ KE SV. CECÍLII, SV. ANEŽCE A DO MIKULOVA

Farní pouť do Mikulova a okolí

Jednoduše by se dalo říci, že se v sobotu 23. listopadu 2019 vrátil náš pan farář zpět do míst, kde více než osm let působil, tedy na Mikulovsko, a vzal nás s sebou na výlet. Naše jednodenní cesta na Pálavu a do jejího okolí však byla skutečnou poutí, kterou jsme chtěli jednak oslavit svátek patronky všech hudebníků – sv. Cecilie, ale také poděkovat za dar svobody u sochy sv. Anežky České. A přitom jsme zažili ještě mnohem více. Dva autobusy více než osmdesáti farníků především z Telnice, Sokolnic a Prace se vydaly nejdříve do Dobrého Pole – malé vesnice u rakouských hranic, kde jsme se navštívili maličký kostel sv. Cecilie a byli štědře přivítání místními farníky – děkujeme! Pokračovali jsme do sousední vesnice Březí, kde otec Oldřich v kostele sv. Jana Křtitele celebroval mši svatou k památce sv. Cecilie. Obdivovali jsme ohromný chrám a také lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde o zřejmě největší lustr svého druhu v celé republice. Má na výšku 4 m, průměr dolního kruhu je 2 m. Nachází se na něm celkem 13 684 skleněných křišťálových ověsků. Další zastávkou na naší okružní cestě se stal hotel Zámeček v Mikulově, kde nám tým pana Ševčíka připravil úžasný raut – děkujeme! U něj se naše dvě skupiny vystřídali v souběhu s krátkým výletem do Rakouska – na kopec Südmähren Kreuz. Čekal nás sice větrný, přesto naprosto úžasný výšlap ke kříži, který se nachází na malé hoře ve výšce 337 m. n. m. Z tohoto místa máte část jižní Moravy jako na dlani. Mohli jsme se dívat pohledem těch německy mluvících vysídlených obyvatel naší země, kteří sem od roku 1962 chodili vzpomínat na svou rodnou zemi. Měli jsme sice co dělat, aby nás vítr neodfoukl, ale mnozí jsme se tu cítili velmi příjemně – možná se sem ještě někteří vrátíme.

Odpoledne jsme navštívili sochu sv. Anežky České, která sem byla instalována v roce 2013 díky myšlence současného místostarosty Pavlova pana dr. Pavla Müllera. Ten nás také mile přivítal a předal otci Oldřichovi pamětní obraz jako poděkování za jeho podporu a podíl na tomto projektu. Společně jsme zazpívali svatováclavský chorál a požádali o přímluvu za naše farnosti naši svatou královskou dceru. Socha je umístěna na kouzelném místě mezi vinohrady s výhledem na Pálavu, Novomlýnské nádrže a úžasnou krajinu v okolí. Podzimní odpolední slunce pak dotvářelo příjemně barvitou atmosféru tohoto místa. Už se pomalu stmívalo a naše další kroky směřovaly do Mikulova, kde se nás ujal průvodcovsky přímo sám náš pan farář Oldřich, který zde ještě před několika měsíci působil. Nejprve nás vzal na prohlídku kostela uzavřeného sv. Jana Křtitele, který se právě rekonstruuje a ke kterému se váže historie řádu Piaristů i Mariánů. Ve spolupráci s místním proboštem Pavlem Foxem a místní průvodkyní jsme mohli poznat také pietní prostory hrobky rodu Dietrichsteinů, pozůstatky dřívější lorety (musela být skutečně nádherná) či si prohlédnout bývalý kostel sv. Anny. Nechyběla ani zmínka o působení kapucínů či vzniku a významu mikulovské kapituly. Závěr patřil nedávno zrekonstruovanému kostelu sv. Václava, jehož návštěva v nás zanechala krásné vzpomínky. Ve své dnešní podobě je sice výsledkem kombinace několika architektonických stylů, přesto musel každé oko potěšit. Ale i duše plesala, když jsme se spolu mohli pomodlit Anděl Páně u sochy Černé madony zachráněné z požáru bývalé lorety. Díky panu faráři jsme se dozvěděli více nejen o tomto krásném Božím chrámu, ale mohli si prohlédnout jeho sbírku betlémů, které je zde trvale vystavena.

Farní pouť s sebou jistě mnohým přinesla únavu. Ta však nepřevážila radost a pokoj, který kolem nás po celý den doslova vál. Děkujeme otci Oldřichovi za skvělou organizaci této akce a všem, kteří se o nás v tento den báječně starali nebo nás bezpečně přepravovali z místa na místo. Těšíme se zase příště...

František Kroutil, účastník pouti

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300