Římskokatolická farnost Prace

Poděkování za úrodu

V neděli 3.10.2021 jsme při mši svaté děkovali za letošní úrodu. Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o krásnou výzdobu i celý průběh slavnosti.

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300