Římskokatolická farnost Prace

Reportáž - Farní svatováclavská pouť do Olomouce

Svátek svatého Václava, patrona naší země, oslavili farníci z Telnice, Sokolnic a Prace v úterý 28. září 2021 krásnou poutí do Olomouce. Poutní program začal v katedrále sv. Václava, kde slavnou mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, koncelebranty mj. byli také dva tamní pomocní biskupové: Josef Nuzík a emeritní Josef Hrdlička. Mezi kněžími byl také náš pan farář Oldřich Chocholáč. Mše svatá byla obětována za současné politiky, a tak byl z úst arcibiskupových slyšet důraz především na moudrost při rozhodování o věcech veřejných. Neboť, jak řekl: „pokud vládne vládce dobře, mají se i lidé dobře.“ Slavnostní atmosféru doplnil nádherný hudební doprovod dvou varhaníků a procítěný zpěv chrámového sboru – bylo to skutečně úžasné. Po mši svaté si mohli zájemci prohlédnout tento krásný chrám, případně navštívit jeho kryptu.

Cestou k Arcibiskupskému paláci jsme se zastavili na chutný oběd do restaurace U Kristýna. Děkujeme. Naše další kroky tak vedly do nedalekého sídla olomouckých arcibiskupů. Už první pohledy na fresku Dobrého pastýře či sousoší moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, a především poutavý komentář našeho průvodce Davida Hudečka věstili, že nás čeká zajímavý historický zážitek. A tak se také stalo: navštívili jsme místa, která dýchala historií naší země v dobých rakouské monarchie, ale i nově vzniklé československé republiky. Vyslechli si živou klavírní ukázku z díla Franze Schuberta, seznámili se s dílem a životem známého brněnského biskupa a olomouckého arcibiskupa Františka Saleského Bauera, který mj. žehnal i oltář v našem telnickém kostele.

Po příjemné prohlídce historického paláce jsme autobusem zamířili na známé poutní místo Svatý Kopeček, jehož bazilika Navštívení Panny Marie doslova zářila. Stihli jsme ji navštívit ještě ve chvíli, kdy byla krásně nasvícená po právě skončené mši svaté, takže krásně opravený barokní interiér byl skutečně ohromným uměleckým zážitkem. Po modlitbě desátku růžence jsme si mohli prohlédnout i přilehlé okolí tohoto významného moravského poutního místa.

Cesta zpátky pak uběhla jak doslova voda. Za zpěvu lidových písní pod vedenim pana starosty Františka Kroutila jsme v pohodě dojeli domů a plni dojmů se rozcházeli každý svou cestou. Za bezpečnou a příjemnou cestu děkujeme panu Hrdličkovi, za tradičně skvělou organizaci paní delegátce Anně Nečasové a za duchovní podporu a doprovázení otci Oldřichovi. Těšíme se zase na některé z dalších farních poutí.

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300