Římskokatolická farnost Prace

Úvodní stránka » Aktuality » Sdělení ČBK k uvolňování protiepidemických opatření

Sdělení ČBK k uvolňování protiepidemických opatření

Na 132. plenárním zasedání České biskupské konference, které se konalo ve dnech 6. až 7. července 2020 na Velehradě, vydali čeští a moravští biskupové následující prohlášení:

Sestry a bratři, vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme kliturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů většího výskytu onemocnění.

K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, ze srdce žehnáme.

Čeští a moravští biskupové

Zrušení dispense od účasti na nedělní bohoslužbě

V návaznosti na prohlášení ČBK ze dne 7. 7. 2020 ruším s platností od 15. 7. 2020 dispens od účasti na nedělní bohoslužbě v brněnské diecézi.

Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300