Římskokatolická farnost Prace

Úvodní stránka » Aktuality » Velikonoce 2021 na Petrově

Velikonoce 2021 na Petrově

Přímo v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově se mohou velikonočních bohoslužeb a obřadů osobně účastnit jen ti, kteří se předem zaregistrují do povoleného počtu osob na rezervačním formuláři katedrály sv. Petra a Pavla.

Všechny uvedené bohoslužby bude možné společně prožívat on-line prostřednictvím YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

Přehled bohoslužeb s otci biskupy (změny vyhrazeny):

Zelený čtvrtek

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla předsedat dopoledne od 9.00 hodin tzv. Missa chrismatis - bohoslužbě se svěcením olejů a s obnovou kněžských závazků. Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul bude předsedat v 17.30 hodin mši na památku Večeře Páně - přenáší Radio Proglas.

Velký pátek

Na Velký pátek bude biskup Vojtěch Cikrle v katedrále na Petrově v 15.00 hodin předsedat Velkopátečním obřadům na památku Umučení Páně - přenáší Radio Proglas.

Bílá sobota

Vigilii na Bílou sobotu budou oba otcové biskupové slavit v katedrále od 20.30 hodin.

Boží hod velikonoční

Na Boží hod velikonoční bude otec biskup Vojtěch Cikrle slavit bohoslužbu od 10.30 hodin. Mše budou slaveny také v 7.30 a v 9.00 hodin.

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300