Římskokatolická farnost Prace

Vzdělávací kurzy - Mobilní univerzita

Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí v zimním semestru pro všechny zájemce bez rozdílu věku MOBILNÍ UNIVERZITU, vzdělávací přednášky o základech katolické víry formou autobusových zájezdů do Tetína a Svatého Jana pod Skalou, na Velehrad, do Olomouce a na Svatý Kopeček a na pouť do Filipova.

Přednášky probíhají během jízdy a po absolvování kurzu je možné získat certifikát, případně pokračovat v dalším vzdělávání.

Podrobnosti na nástěnce a přihlášky vzadu v kostele. Přihlášku je též možno stáhnout ZDE. Odjezdy autobusů jsou i z Telnice a Sokolnic.

Klub křesťanské akademie.jpg

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300