Římskokatolická farnost Prace

Úvodní stránka » Aktuality » 52. narozeniny P. Pavla Kopečka

52. narozeniny P. Pavla Kopečka

V neděli 27. listopadu 2016 při mši svaté na 1. adventní neděli jsme přáli k 52. narozeninám P. Pavlu Kopečkovi. Vzhledem k tomu, že se jedná o kněze, který v naší farnosti 2 roky působil (a jak zdůraznil při svém poděkování, velice rád mezi nás při každé příležitosti zavítá), uvedu zde několik údajů z jeho života.

Narodil se 25. 11.1 964 v Kyjově. Po ukončení základní a střední školy (gymnasium Kyjov), nastoupil na VUT Brno, kde byl v roce 1987 promován stavebním inženýrem. V roce 1990 začal studovat na obnovené teologické fakultě v Olomouci. Studia dokončil v roce 1996 na Papežské lateránské universitě v Římě a byl vysvěcen na kněze. V roce 1998 opět odešel do Říma studovat liturgiku na Papežském liturgickém institutu Sant´Anselmo, kde obhájil i svoji doktorandskou práci.

V současné době působí jako farář ve farnosti Podolí u Brna a současně přednáší liturgiku na Cyrilometodějské teologické fakultě university Palackého v Olomouci, je členem různých národních a mezinárodních grémií. Byl zvolen předsedou Moravsko-slezské křesťanské akademie. A

nakonec něco osobního: Otec Pavel je velice vzdělaný člověk. (Záměrně zde neuvádím všechny jeho tituly, poněvadž se nechci dopustit chyby ve správném napsání nebo řazení.) Přesto je při každé návštěvě u nás úplně normální člověk, který poutavě hovoří o jakékoliv oblasti obyčejného lidského života (hospodářství, domácnost, zemědělství, auta atd.). A to každý nedovede.

Proto ještě jednou: Vše nejlepší, hodně zdraví a síly do dalších let!

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300