17.03.2024 - Křížová cesty ministrantů a ministrantek