Farní kalendář

Přenosy bohoslužeb z farního kostela v Telnici je možno sledovat na YouTube:

https://www.youtube.com/user/farnosttelnice

Pořad bohoslužeb - verze pro tisk