Římskokatolická farnost Prace

Úvodní stránka » Kalendář

Farní kalendář

Milí farníci,

otec biskup Vojtěch Cikrle vydal 12.3.2020 rozhodnutí, kterým se "...až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze..." (celý text je uveřejněn níže)

Mše svaté budu sloužit na Vaše úmysly soukromě.

Využijme čas k četbě Písma svatého, společné modlitbě v rodinách a sledujme přenosy bohoslužeb prostřednictvím médií (např. radia Proglas a televize NOE). Otec biskup nás zve v úterý 17.3. ke společnému postu a každý večer ve 20 hodin k modlitbě růžence.

Ze srdce žehná a v modlitbě a při mši svaté pamatuje

otec Oldřich

Pořad bohoslužeb - verze pro tisk

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
email: oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300