Římskokatolická farnost Prace

Farní kalendář

Přenosy bohoslužeb z farního kostela v Telnici je možno sledovat na YouTube:

https://www.youtube.com/user/farnosttelnice

Pořad bohoslužeb - verze pro tisk

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300