Děti se připravují na 1. sv. přijímání

Už za necelý měsíc - v neděli 26. května 2024 v 10.30 hod. přistoupí k 1. svatému přijímání děti z naší farnosti. V současné době se na tuto velkou slavnost připravují. Pamatujme na ně ve svých modlitbách, aby první setkání s Kristem v eucharistii bylo velkým povzbuzením a posilou pro jejich další duchovní rozvoj.

Zdroj dynamické sekce: » 25.04.2024 - Příprava dětí na 1.sv. přijímání (Fotogalerie)