5. neděle postní v naší farnosti

V neděli 17. března 2024 přede mší svatou křížovou cestu v kostele vedli naši ministranti a ministrantky. A společně se také pomodlili u hrobu pana kostelníka Vladimíra Chudáčka.

Zdroj dynamické sekce: » 17.03.2024 - Křížová cesty ministrantů a ministrantek (Fotogalerie)