Římskokatolická farnost Prace

Pozvánka - Ministrantský florbalový turnaj

Ministrantský_florbalový_turnaj_2023.png

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300