Římskokatolická farnost Prace

Manželská setkání 2022

Bližší informace, pokyny a přihlášky jsou k dispozici na webu www.manzelskasetkani.cz

MS2022_plakátek.jpg

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300