Římskokatolická farnost Prace

Tříkrálová sbírka 2022

Při Tříkrálové sbírce 2022 se vybralo na dílo Charity ČR  v Praci 48 655,- Kč. Díky všem organizátorům, koledníkům i dárcům.

Kontakt

ŘK farnost Prace
Školní 347
664 58 Prace

P. Oldřich Chocholáč
tel. +420 730 526 726
oldrich.chocholac@centrum.cz

IČO: 66599148
č.účtu 178201520/0300